Vi har ca 30 forskellige grønsager på vores marker. Vi ligger forholdsvis tæt på østersøen. Det bevirker, at vi fleks. ikke kan have meget tidlige kartofler da vi ofte har meget og kold østenvind.

Derimod har vi ofte et lunt efterår, godt for kål mm.

Vi tilstræber kun at anvende liniesorter og ikke hybridsorter. Det bevirker at grønsagerne ikke er så ensartede, men derimod med mere oprindelig smag og næringsindhold.

Lammehave Økologi v. Jakob Jørgensen 
Eriksdalsvej 24 
4871 Horbelev 

Tlf: 21296506
Mail: kontakt@lammehaveoekologi.dk

”Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne”

Formålet med min ansøgning om tilskud til pleje af naturarealer, Er at fastholde den naturlige flora som er på vores mosearealer og strandenge. Fårene spiser græsset så fugle som f.eks. lærken kan finde velegnede redepladser. Ligeledes sørger fårene for at arealer ikke springer i skov