top of page

Lammehave Økologi er godkendt efter servicelovens §103 til dagbeskæftigelse af udviklingshæmmede.

Alle medarbejdere på Lammehave har en eller anden form for udfordring, der går det svært at være på det ordinære arbejdsmarked.

Vi har indrettet opgaverne og arbrjdsdagen så det er muligt for alle medarbrjdere at få en lærer og -inholdsrig hverdag.

Vores medarbejdere er helt afgørende for, at det ar muligt at lave alle de ting der skal laves på gården. 

bottom of page