Lammehave Økologi er godkendt efter servicelovens §103 til dagbeskæftigelse af udviklingshæmmede.

Alle medarbejdere på Lammehave har en eller anden form for udfordring, der går det svært at være på det ordinære arbejdsmarked.

Vi har indrettet opgaverne og arbrjdsdagen så det er muligt for alle medarbrjdere at få en lærer og -inholdsrig hverdag.

Vores medarbejdere er helt afgørende for, at det ar muligt at lave alle de ting der skal laves på gården. 

Lammehave Økologi v. Jakob Jørgensen 
Eriksdalsvej 24 
4871 Horbelev 

Tlf: 21296506
Mail: kontakt@lammehaveoekologi.dk

”Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne”

Formålet med min ansøgning om tilskud til pleje af naturarealer, Er at fastholde den naturlige flora som er på vores mosearealer og strandenge. Fårene spiser græsset så fugle som f.eks. lærken kan finde velegnede redepladser. Ligeledes sørger fårene for at arealer ikke springer i skov