Udover høns , grise og får har vi også andre dyr på Gården. Pelle er Lammehaves gårdhund, der holder øje med hvad der sker på gården. Ladd er gårdens hyrdehund og hjælper når fårene skal flyttes. Kattene på gården hjælper med at tage mus. Hestene Cæsar og Divine græsser grønne arealer på gården. 

Lammehave Økologi v. Jakob Jørgensen 
Eriksdalsvej 24 
4871 Horbelev 

Tlf: 21296506
Mail: kontakt@lammehaveoekologi.dk

”Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne”

Formålet med min ansøgning om tilskud til pleje af naturarealer, Er at fastholde den naturlige flora som er på vores mosearealer og strandenge. Fårene spiser græsset så fugle som f.eks. lærken kan finde velegnede redepladser. Ligeledes sørger fårene for at arealer ikke springer i skov