• Sort Facebook ikon
  • Sort Instagram Icon

Velkommen! 

Vi er et økologisk landbrug beliggende på øst Falster med 32 hektar jord.

På vores marker dyrker vi korn af gamle sorter til mel, mange forskellige grønsager og kløvergræs til vores får.

derudover har vi en stor hønsegård med frugttræer, samt nogle mose og engarealer hvor fårene går om sommeren.

Alt det, kræver en masse flittige hænder. Ca. 8 ansatte med særlige behov, hjælper med alle de opgaver, som vores forskellige produktionsgrene indeholder.

Vi har i mange år arbejdet ud fra en ide om, at vi gerne vil levere vores varer direkte til private, restauranter, efterskoler mm.

Lammehave

Økologi

Lammehave Økologi v. Jakob Jørgensen 
Eriksdalsvej 24 
4871 Horbelev 

Tlf: 21296506
Mail: kontakt@lammehaveoekologi.dk

”Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne”

Formålet med min ansøgning om tilskud til pleje af naturarealer, Er at fastholde den naturlige flora som er på vores mosearealer og strandenge. Fårene spiser græsset så fugle som f.eks. lærken kan finde velegnede redepladser. Ligeledes sørger fårene for at arealer ikke springer i skov